تور آنتالیا

تور آنتالیا  با پرواز ترک  6شب  و 7روز 
پرواز قشم ایر
تاریخ رفت 30 خرداد
تور آنتالیا 97 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی قشم ایر به فرودگاه اسپارتا، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر
در اتاق دو تخته   
یک نفر
در یک اتاق
HIMEROS BEACH 4 ALL 2110000 2940000
CLUB HERAKLES 4 ALL 2160000 2900000
NAZAR BEACH 3 ALL 2640000 3420000
VIKING STAR 4 ALL 3270000 4390000
DAIMA BIZ 5 ALL 3810000 5190000
TRANSATLANTIK 5 ALL 4010000 6020000
GRAND PARK LARA 5 UALL 4240000 6080000
KERVANSARAY KUNDU 5 ALL 4610000 6280000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 4400000 7540000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 4610000 6280000
RAMADA RESORT 5 BB 4650000 8000000
AMARA PRESTIGE 5 ALL 4670000 6510000
ORANGE COUNTY 5 UALL 5000000 8680000
KAYA BELEK 5 UALL 5920000 8350000
SHERWOOD BREEZES 5 UALL 6090000 8640000
GRANADA LUXURY 5 UALL 6170000 8720000
ROYAL HOLIDAY / ROYAL WINGS 5 UALL 6510000 9180000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 6590000 9310000
DELPHIN PALACE 5 UALL 7180000 10240000
TITANIC BEACH 5 UALL 7640000 10910000
ROYAL ADAM & EVE 5 UALL 7220000 10280000
ELA QUALITY 5 UALL 7800000 11150000
BELLIS DELUXE 5 UALL 7810000 11160000
SUSESI 5 UALL 8210000 11810000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 8230000 11790000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 8300000 11490000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 8890000 13960000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 11220000 16250000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز                                 پرواز قشم ایر
نرخ ویژه آنتالیا رفت 7 تیر ماه 97
تور آنتالیا 96 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی قشم ایر ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
CLUB HERAKLES 3 ALL 2550000 3210000
ASEL 4 ALL 2660000 3290000
NAZARBEACH 4 ALL 3060000 3890000
ORANGE PARK 5 ALL 3540000 4600000
ARMAS GUL BEACH 5 ALL 3950000 5560000
VIKING STAR 5 UALL 4570000 6090000
KARMIR 5 UALL 4740000 6620000
TRANSATLANTIK 5 UALL 4740000 6310000
GRAND PARK LARA 5 UALL 5150000 6950000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 5670000 7630000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 5900000 9840000
RAMADA RESORT 5 UALL 5940000 9180000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 6150000 8410000
CLUB SERA 5 UALL 6410000 8800000
AMARA PRESTIGE 5 UALL 6440000 8740000
ORANGE COUNTY 5 UALL 6450000 8840000
KAYA BELEK 5 UALL 7070000 9770000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7180000 9910000
SHERWOOD BREEZES 5 UALL 7610000 10460000
ROYAL HOLIDAY / ROYAL WINGS 5 UALL 7610000 10460000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 7680000 10580000
DELPHIN PALACE 5 UALL 7810000 10740000
SUSESI 5 UALL 7810000 10740000
BELLIS DELUXE 5 UALL 8200000 11440000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 8700000 12100000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 9120000 13840000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 11320000 16010000
ELA QUALITY 5 UALL 9950000 14270000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 11420000 16450000