تور آنتالیا

تور آنتالیا  7 شب و 8 روز                                 پرواز قشم ایر
تاریخ رفت 1 تیر ماه 96
تور آنتالیا 96 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی قشم ایر ، 7 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی از اسپارتا به هتل آنتالیا و بالعکس، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق دو تخته   
یک نفردر یک اتاق
MILENIUM PALACE 4 ALL 1590000 1890000
ROYAL TOWER 4 ALL 1840000 2240000
PALMET 4 UALL 2060000 2540000
AMARA PRESTIGE 5 UALL 2690000 3490000
CRYSTAL WATERWORLD 5 UALL 3390000 4090000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6 شب و 7 روز                                 پرواز قشم ایر
تاریخ رفت 16 تیر ماه 96
تور آنتالیا 96 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی قشم ایر ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی از اسپارتا به هتل آنتالیا و بالعکس، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق دو تخته   
یک نفردر یک اتاق
 HIMEROS 4 ALL 1770000 2090000
LARA HADRIANUS 4 ALL 1880000 2250000
MAYA WORLD 4 ALL 2250000 2810000
SEALIFE FAMILY RESORT 5 ALL 2620000 3370000
KARMIR RESORT 5 UALL 2680000 3450000
PORTO BELLO 5 UALL 2760000 3560000
 جمعه و شنبه AMARA PRESTIGE 5 UALL 2780000 3610000
DAIMA BIZ 5 UALL 2810000 3640000
RAMADA PLAZA 5 UALL 2920000 3800000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 2920000 3800000
RAMADA RESORT 5 UALL 3050000 4010000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 3160000 4170000
CRYSTAL WATERWOLD 5 UALL 3260000 4330000
KERVANSARAY 5 UALL 3290000 4350000
WOW TOPKAPI 5 UALL 3290000 4350000
   پنجشنبه AMARA PRESTIGE ELITE 5 UALL 3450000 4590000
IC GREEN PALACE 5 UALL 3580000 4810000
ADALYA ELITE 5 UALL 3720000 4990000
WOW KREMLIN PALACE 5 UALL 3770000 5070000
BAIA LARA 5 UALL 3820000 5150000
MIRACLE RESORT 5 UALL 3820000 5150000
SHERWOOD DREAMS 5 UALL 3950000 5360000
ASKA LARA 5 UALL 3980000 5390000
ORANGE COUNTY 5 UALL 4110000 7070000
FAME RESIDENCE 5 UALL 4190000 5710000
SHERWOOD BREEZEZ 5 UALL 4490000 6160000
BARUT LARA 5 UALL 4910000 6800000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 4940000 6830000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 5070000 7040000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 5280000 7360000
ROYAL WINGS 5 UALL 5280000 7360000
DELPHIN BE RESORT 5 UALL 5340000 7440000
VOYAGE 5 UALL 5820000 8160000
CALISTA 5 UALL 6750000 11220000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 7010000 9940000
MAXX ROYAL 5 UALL 9940000 16960000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز                                 پرواز سان اکسپرس - فریبرد
تاریخ رفت 8و 9و 10 تیر ماه 96
تور آنتالیا 96 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس(8و10 تیر) و فریبرد(8و9 تیر) ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی  به هتل آنتالیا و بالعکس، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق دو تخته   
یک نفردر یک اتاق
 HIMEROS 4 ALL 1870000 2140000
LARA HADRIANUS 4 ALL 1980000 2300000
SULTAN OF DREAM 5 UALL 2410000 2960000
AMARA PRESTIGE 5 UALL 2510000 3100000
SEALIFE 5 ALL 2600000 3240000
KARMIR RESORT 5 UALL 2600000 3240000
GRAND PARK LARA 5 UALL 2820000 3580000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 2850000 3600000
CRYSTAL WATERWORLD 5 UALL 2870000 3650000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 2960000 3940000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 2960000 3780000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 3010000 3850000
DAIMA BIZ 5 UALL 3030000 3870000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3100000 3990000
WOW TOPKAPI 5 UALL 3170000 4080000
ORANGE COUNTY 5 UALL 3510000 5670000
WOW KERMLIN 5 UALL 3580000 4690000
MIRACLE RESORT 5 UALL 3620000 4760000
BAIA LARA 5 UALL 3620000 4760000
ASKA LARA 5 UALL 3760000 4970000
FAME RESIDENCE 5 UALL 3780000 5010000
SHERWOOD BREEZS 5 UALL 4080000 5450000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 4440000 5990000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 4530000 6130000
BARUT LARA 5 UALL 4610000 6180000
ROYAL HOLIDAY PALACE/WINGS 5 UALL 4690000 6270000
ELA QUALITY 5 UALL 4930000 6590000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 5550000 7500000
SUENO GOLF 5 UALL 5720000 7840000
CALISTA 5 UALL 6150000 8230000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز                                 پرواز سان اکسپرس - فریبرد
تاریخ رفت 15و 16و 17 تیر
پکیج در تاریخ 16و 17 تیرماه شامل 100000 تومان افزایش نرخ میباشد
تور آنتالیا 96 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس(15و17 تیر) و فریبرد(15و16تیر) ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق دو تخته   
یک نفردر یک اتاق
 HIMEROS 4 ALL 2220000 2490000
LARA HADRIANUS 4 ALL 2310000 2630000
MAYA WORD BELEK 4 ALL 2630000 3110000
SEALIFE FAMILY RESORT 5 ALL 2950000 3590000
KARMIR RESORT 5 UALL 2990000 3650000
PORTO BELLO 5 UALL 3060000 3740000
AMARA PRESTIGE 5 UALL 3080000 3790000
DAIMA BIZ 5 UALL 3110000 3810000
RAMADA PLAZA 5 UALL 3200000 3950000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 3200000 3950000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 3310000 4130000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 3400000 4270000
CRYSTAL WATERWORLD 5 UALL 3490000 4410000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3520000 4430000
WOW TOPKAPI 5 UALL 3520000 4430000
IC GREEN PALACE 5 UALL 3770000 4820000
ADALYA ELITE 5 UALL 3880000 4980000
WOW KERMLIN 5 UALL 3930000 5040000
BAIA LARA 5 UALL 3970000 5110000
MIRACLE RESORT 5 UALL 3970000 5110000
SHERWOOD DREAMS 5 UALL 4090000 5300000
ASKA LARA 5 UALL 4110000 5320000
ORANGE COUNTY 5 UALL 4220000 6750000
FAME RESIDENCE 5 UALL 4290000 5590000
SHERWOOD BREEZES 5 UALL 4540000 5980000
BARUT LARA 5 UALL 4910000 6530000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 4930000 6550000
ROYAL WINGS 5 UALL 5230000 7010000
DELPHIN BE RESORT 5 UALL 5270000 7070000
VOYAGE 5 UALL 5680000 7690000
CALISTA 5 UALL 6480000 10310000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 6710000 9220000
MAXX ROYAL 6 UALL 9220000 15240000