تور آنکارا با پرواز ایران ایر

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ایران ایر

تور آنکارا با ایران ایر 3 شب و 4 روز

اعتبار پکیج از 11 آبان ماه تا 9 آذر ماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ایران ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3318000 3460000
SIYAV 3 3371000 3603000
ETAP BULVAR 3 3496000 3674000
GOLD HOTEL 3 3514000 3853000
LATIFOGLU HOTEL 3 3532000 3745000
ROYAL ANKARA 4 3532000 3782000
NEVA PALAS 4 3568000 3888000
SEVEN DEEP HOTEL 4 3603000 3959000
BEST HOTEL 4 3620000 4102000
BEST WESTER 2000 4 3620000 3959000
DAFNE 3 3639000 3995000
DEMONTI 4 3639000 4067000
DEMORA 4 3657000 4031000
RADISSON BLU 4 3647000 4067000
CAPITAL PLAZA 4 3692000 4209000
CLASS HOTEL 4 3710000 4031000
HOTEL CINNAH 4 3782000 4245000
MIDAS 4 3782000 4245000
CK FARABI 4 3799000 4209000
MIDAS 4 3853000 4245000
GRAND ANKARA 5 3853000 4495000
ANEMON HOTEL 4 3888000 4566000
BERA HOTEL 4 3906000 4352000
RAMADA 4 3906000 4530000
ANKARA PLAZA 4 3942000 4458000
SWISS OTEL 5 3977000 4815000
SHERATON HOTEL 5 4013000 4708000
HILTONSA 5 4048000 4637000
MEYRA PLACE 5 4084000 4708000
LATANYA HOTEL 5 4119000 4815000
POINT HOTEL 5 4352000 5065000
DIVAN 4 4637000 5956000
JW MARRIOT 5 4886000 6206000
WYNDHM 5 5065000 6348000
MOVENPICK 5 5208000 6847000  

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ایران ایر

تور آنکارا با ایران ایر4 شب و 5روز

اعتبار پکیج از 11 آبان ماه تا 9 آذر ماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ایران ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3445000 3633000
SIYAV 3 3515000 3822000
ETAP BULVAR 3 3680000 3916000
GOLD HOTEL 3 3704000 4152000
LATIFOGLU HOTEL 3 3728000 4010000
ROYAL ANKARA 4 3728000 4058000
NEVA PALAS 4 3775000 4199000
SEVEN DEEP HOTEL 4 3822000 4293000
BEST HOTEL 4 3845000 4482000
BEST WESTER 2000 4 3845000 4293000
DAFNE 3 3869000 4340000
DEMONTI 4 3869000 4435000
DEMORA 4 3893000 4388000
RADISSON BLU 4 3916000 4435000
CAPITAL PLAZA 4 3940000 4623000
CLASS HOTEL 4 3963000 4388000
HOTEL CINNAH 4 4058000 4671000
MIDAS 4 4058000 4671000
CK FARABI 4 4081000 4623000
MIDAS 4 4152000 4671000
GRAND ANKARA 5 4152000 5001000
ANEMON HOTEL 4 4199000 5095000
BERA HOTEL 4 4223000 4812000
RAMADA 4 4223000 5048000
ANKARA PLAZA 4 4270000 4953000
SWISS OTEL 5 4317000 5425000
SHERATON HOTEL 5 4364000 5283000
HILTONSA 5 4411000 5189000
MEYRA PLACE 5 4458000 5283000
LATANYA HOTEL 5 4505000 5425000
POINT HOTEL 5 4812000 5755000
DIVAN 4 5189000 6934000
JW MARRIOT 5 5519000 7264000
WYNDHM 5 5755000 7452000
MOVENPICK 5 5944000 8112000  

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ایران ایر

تور آنکارا با ایران ایر7شب و 8روز

اعتبار پکیج از 11 آبان ماه تا 9 آذر ماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ایران ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3824000 4150000
SIYAV 3 3946000 4477000
ETAP BULVAR 3 4232000 4640000
GOLD HOTEL 3 4273000 5049000
LATIFOGLU HOTEL 3 4314000 4803000
ROYAL ANKARA 4 4314000 4886000
NEVA PALAS 4 4396000 5130000
SEVEN DEEP HOTEL 4 4477000 5293000
BEST HOTEL 4 4517000 562000
BEST WESTER 2000 4 4517000 5293000
DAFNE 3 4559000 5375000
DEMONTI 4 4559000 5539000
DEMORA 4 4600000 5457000
RADISSON BLU 4 4640000 5539000
CAPITAL PLAZA 4 4681000 5865000
CLASS HOTEL 4 4722000 5457000
HOTEL CINNAH 4 4886000 5947000
MIDAS 4 4886000 5947000
CK FARABI 4 4926000 5865000
MIDAS 4 5049000 5947000
GRAND ANKARA 5 5049000 6519000
ANEMON HOTEL 4 5130000 6682000
BERA HOTEL 4 5171000 6192000
RAMADA 4 5171000 6600000
ANKARA PLAZA 4 5253000 6436000
SWISS OTEL 5 5334000 7253000
SHERATON HOTEL 5 5416000 7008000
HILTONSA 5 5497000 6845000
MEYRA PLACE 5 5579000 7008000
LATANYA HOTEL 5 5660000 7253000
POINT HOTEL 5 6192000 7825000
DIVAN 4 6845000 9866000
JW MARRIOT 5 7416000 10438000
WYNDHM 5 7825000 10764000
MOVENPICK 5 8152000 11907000