تور آنكارا

تور آنکارا 3شب و 4 روز                                                                                    با پرواز ماهان
اعتبار از 23 مهر تا 9 آبان 96
روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه

    تور آنکارا: بليط رفت و برگشت آنکارا با هواپيمايی ماهان ، سه شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی

هتل
درجه
دوتخته(هرنفر)
شب اضافه هر نفر یک تخته
شب اضافه یک نفر
RISISS
3
1012000 78000 1155000 119000
ALMER
3
1012000 78000 1142000 115000
SIYAV 3 1024000 82000 1167000 123000
MARINEM HOTEL 3 1024000 82000 1167000 123000
RADISSON BLU 4 1081000 95000 1249000 144000
NEVA PALACE 4 1081000 95000 1249000 144000
SEVEN DEEP HOTEH 4 1118000 107000 1335000 173000
BEST WESTERN 2000 4 1155000 119000 1384000 189000
B.HANLI PARK 4 1175000 119000 1450000 200000
ALDINO
4
1175000 119000 1391000 185000
HILTON SA 4 1187000 123000 1478000 213000
BEST HOTEL 4 1187000 123000 1441000 200000
CINNAH 5 1201000 123000 1448000 197000
DEMORA 5 1201000 123000 1448000 197000
MIDI HOTEL 4 1268000 144000 1595000 246000
LATANYA 5 1268000 143000 1547000 230000
SWISS 5 1288000 145000 1615000 246000
GRAND ANKARA 5 1325000 159000 1615000 246000


 


 

 

 

تور آنكارا

تور آنکارا 2 شب و 3 روز                                                                                    با پرواز ماهان
اعتباراز 16 آبان تا 9 آذر 96
روزهای پروازی سه شنبه و پنج شنبه

    تور آنکارا: بليط رفت و برگشت آنکارا با هواپيمايی ماهان ، سه شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی

هتل
درجه
دوتخته(هرنفر)
شب اضافه هر نفر یک تخته
شب اضافه یک نفر
RISISS
3
1185000 78000 1315000 120000
ALMER
3
1185000 78000 1310000 115000
SIYAV 3 1195000 82000 1325000 123000
MARINEM HOTEL 4 1195000 82000 1325000 123000
RADISSON BLU 4 1240000 95000 1385000 145000
NEVA PALACE 4 1240000 95000 1385000 145000
SEVEN DEEP HOTEH 4 1260000 107000 1445000 172000
BEST WESTERN 2000 4 1285000 119000 1475000 189000
B HANLI PARK 4 1310000 119000 1520000 200000
ALDINO
4
1310000 119000 1487000 185000
HILTON SA 4 1315000 123000 1545000 213000
BEST HOTEL 4 1315000 123000 1520000 200000
CINNAH 5 1335000 123000 1535000 197000
DEMORA 5 1335000 123000 1535000 197000
MIDI HOTEL 4 1375000 145000 1630000 246000
LATANYA 5 1375000 145000 1597000 230000
SWISS 5 1395000 145000 1650000 246000
GRAND ANKARA 5 1420000 156000 1650000 246000