قیمت تور آنکارا با پرواز ماهان

تور آنکارا با ماهان 3 شب و 4 روز

اعتبار پکیج از 11 آبان ماه تا 9 آذر ماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ماهان رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 2911000 3053000
SIYAV 3 2964000 3196000
ETAP BULVAR 3 3089000 3267000
GOLD HOTEL 3 3107000 3446000
LATIFOGLU HOTEL 3 3125000 3338000
ROYAL ANKARA 4 3125000 3375000
NEVA PALAS 4 3161000 3481000
SEVEN DEEP HOTEL 4 3196000 3552000
BEST HOTEL 4 3213000 3695000
BEST WESTER 2000 4 3213000 3552000
DAFNE 3 3232000 3588000
DEMONTI 4 3232000 3660000
DEMORA 4 3250000 3624000
RADISSON BLU 4 3267000 3660000
CAPITAL PLAZA 4 3285000 3802000
CLASS HOTEL 4 3303000 3624000
HOTEL CINNAH 4 3375000 3838000
MIDAS 4 3375000 3838000
CK FARABI 4 3392000 3802000
MIDAS 4 3446000 3838000
GRAND ANKARA 5 3446000 4088000
ANEMON HOTEL 4 3481000 4159000
BERA HOTEL 4 3499000 3945000
RAMADA 4 3499000 4123000
ANKARA PLAZA 4 3535000 4051000
SWISS OTEL 5 3570000 4408000
SHERATON HOTEL 5 3606000 4301000
HILTONSA 5 3641000 4230000
MEYRA PLACE 5 3677000 4301000
LATANYA HOTEL 5 3712000 4408000
POINT HOTEL 5 3945000 4658000
DIVAN 4 4230000 5549000
JW MARRIOT 5 4479000 5799000
WYNDHM 5 4658000 5941000
MOVENPICK 5 4801000 6440000  

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ماهان

تور آنکارا باماهان 4 شب و 5روز

اعتبار پکیج از 11 آبان ماه تا 9 آذر ماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ماهان رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3038000 3226000
SIYAV 3 3108000 3415000
ETAP BULVAR 3 3273000 3509000
GOLD HOTEL 3 3297000 3745000
LATIFOGLU HOTEL 3 3321000 3603000
ROYAL ANKARA 4 3321000 3651000
NEVA PALAS 4 3368000 3792000
SEVEN DEEP HOTEL 4 3415000 3886000
BEST HOTEL 4 3438000 4075000
BEST WESTER 2000 4 3438000 3886000
DAFNE 3 3462000 3933000
DEMONTI 4 3462000 4028000
DEMORA 4 3486000 3981000
RADISSON BLU 4 3509000 4028000
CAPITAL PLAZA 4 3533000 4216000
CLASS HOTEL 4 3556000 3981000
HOTEL CINNAH 4 3651000 4264000
MIDAS 4 3651000 4264000
CK FARABI 4 3674000 3802000
MIDAS 4 3745000 4264000
GRAND ANKARA 5 3745000 4594000
ANEMON HOTEL 4 3792000 4688000
BERA HOTEL 4 3816000 4405000
RAMADA 4 3816000 4641000
ANKARA PLAZA 4 3863000 4546000
SWISS OTEL 5 3910000 5018000
SHERATON HOTEL 5 3957000 4876000
HILTONSA 5 4004000 4782000
MEYRA PLACE 5 4051000 4876000
LATANYA HOTEL 5 4098000 5018000
POINT HOTEL 5 4405000 5348000
DIVAN 4 4782000 6527000
JW MARRIOT 5 5112000 6857000
WYNDHM 5 5348000 7045000
MOVENPICK 5 5537000 7705000  

 

قیمت تور آنکارا با پروازماهان 

تور آنکارا باماهان ایر7شب و 8روز

اعتبار پکیج از 11 آبان ماه تا 9 آذر ماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ماهان ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3417000 3743000
SIYAV 3 3539000 4070000
ETAP BULVAR 3 3825000 4233000
GOLD HOTEL 3 3866000 4642000
LATIFOGLU HOTEL 3 3907000 4396000
ROYAL ANKARA 4 3907000 4479000
NEVA PALAS 4 3989000 4723000
SEVEN DEEP HOTEL 4 4070000 4886000
BEST HOTEL 4 4110000 5213000
BEST WESTER 2000 4 4110000 4886000
DAFNE 3 4152000 4968000
DEMONTI 4 4152000 5132000
DEMORA 4 4193000 5050000
RADISSON BLU 4 4233000 5132000
CAPITAL PLAZA 4 4274000 5458000
CLASS HOTEL 4 4315000 5050000
HOTEL CINNAH 4 4479000 5540000
MIDAS 4 4479000 5540000
CK FARABI 4 4519000 5458000
MIDAS 4 4642000 5540000
GRAND ANKARA 5 4642000 6112000
ANEMON HOTEL 4 4723000 6275000
BERA HOTEL 4 4764000 5785000
RAMADA 4 4764000 6193000
ANKARA PLAZA 4 4846000 6029000
SWISS OTEL 5 4927000 6846000
SHERATON HOTEL 5 5009000 6601000
HILTONSA 5 5090000 6438000
MEYRA PLACE 5 5172000 6601000
LATANYA HOTEL 5 5253000 6846000
POINT HOTEL 5 5785000 7418000
DIVAN 4 6438000 9459000
JW MARRIOT 5 7009000 1031000
WYNDHM 5 7418000 10357000
MOVENPICK 5 7745000 11500000