تور تونس نوروز  

رفت 27 و 28 و 29 اسفندماه  و2 و 6 و 7 و 9 فروردين ماه
 هتل
درجه
 خدمات
 هرنفر در اتاق دوتخته
 هرنفر سينگل
 ELMOURADI EIMANZAH
4
FB
-
-
RIU MARCOPOLO 4 ALL - -
LE RORYAL 5 FB - -
RIU IMPERIAL MARHARA 5 ALL - -
RADISSON BLU THALLASO 5 FB - -
 خدمات تور تونس نوروز  بليط رفت وبرگشت نول اير، 7شب اقامت در هتل  با خدمات مربوطه،  ويزاي تونس ، ترانسفر فرودگاهي ، راهنماي فارسي زبان ، گشت