مدارک لازم

کلیه کپی ها در برگه A4 الزامی است.
اصل گذرنامه با حداقل 6ماه اعتبار از زمان سفر به همراه 2سری کپی از صفحه اول گذرنامه به همراه چهار قطعه عکس 4*3 جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید
کپی از تمام صفحات شناسنامه
کپی از همه صفحات سنند متقاضی که به نام ایشان می باشد
گواهی تمکن مالی از امور بین الملل بانک همراه با ریز پرینت 3ماه آخر حساب جاری و کپی سپرده های کوتاه مدت و یا بلند مدت
مدارک شغلی:
برای دانشجویان و اعضای علمی دانشگاهها ارائه کارت بین المللی دانشجویی یا کپی حکم استخدامی
برای صاحبان شرکتهای خصوصی ، کپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت و کپی از روزنامه آخرین تغییرات
برای کارمندان دولتی: کپی از آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی
برای کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی همراه با گواهی سابقه بیمه 1سال از تامین اجتماعی
برای کسبه: کپی از جواز کسب/کارت بازرگانی