مدارك لازم

 • اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار از زمان شروع مسافرت
 • 3 قطعه عكس رنگي زمينه سفيد جديد 4*6 تمام رخ
 • عكس در ويزاي تايلند از حساسيت زيادي برخوردار مي باشد
  •  در صورتيكه فقط يك گوش در عكس ديده شود تمام رخ حساب نمي شود.
  • عكس با عكس گذرنامه يكي نباشد
  •  حداكثر براي دوماه قبل باشد
 • كپي صفحه اول شناسنامه تمام مسافرين به همراه آدرس محل زندگي و محل كار و تلفن با درج نوع شغل
  نوع شغل بايد دقيقا" مشخص باشد و از نوشتن كلماتي مانند: كارمند، آزاد، فروشنده و... خودداري گردد.