مقررات ورود و اخذ رواديد

       دولت مالزي در راستاي سياست جذب جهانگرد، شرايط بسيار آسانی را براي ورود سياحان به اين كشور تدارک ديده است. شهروندان ايراني كه با اهداف تجاري و توريستي كمتر از 14 روز به اين كشور سفر مي كنند نياز به اخذ ويزا ندارند. همچنين گذرنامه آنها می بايست 7 ماه از تاريخ ورود اعتبار داشته باشد.
ولی در هنگام ورود، بلیط برگشت ، واچر هتل و میزان پول همراه مسافر معمولا" کنترل، و درصورت مغایرت موارد مذکور و یا همراه نداشتن پول متعارف نسبت به زمان سفر، از ورود مسافر خودداری کرده و مسافر به کشور خودش بازگردانده می شود.


مسافرین و یا بازرگانانی که نیاز به توقف بیش از 14روز در این کشور را دارند می توانند به سفارت مالزی در تهران مراجعه و ویزای سه ماهه دریافت نمایند.