مدارك لازم

 مدارک لازم جهت اخذ ویزا

  •  گذرنامه  با حداقل 7ماه اعتبار از زمان پرواز
  • 2قطعه عكس 4*6 رنگي زمينه سفيد تمام رخ جديد(عكس با پاسپورت يكي نباشد)
  • كپي صفحه اول ودوم شناسنامه و صفحه توضیحات (درصورت داشتن توضیح)
  • آدرس كامل و  شماره تلفن و شغل
  • گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی