هتلهاي آنتاليا

نام هتل
منطقه
ساحل
اطلاعات
ADAM & EVE
 بلك  ماسه اي
 ADONIS
   صخره اي
 AMARA DOLCE VITA
   
 BARBANT
   
CALISTA
 بلك ماسه اي 
 CENDER
لارا  صخره اي
 CLUB FALCON
   
 CLUB SERA
   
 CONCORD
   
CRYSTAL BEACH
بلديبي  ماسه اي 
--->
 DEDEMAN
كندو   ماسه اي
 DELPHINE PALACE
كندو  ماسه اي 
ENJOY BEACH
بلك  ماسه اي 
--->
ENJOY ILIMIRA
بلك  ماسه اي 
--->
ENJOY LAVIE
 بلك  ماسه اي
--->
 ESDEM GARDEN
   
FALEZ
   ماسه اي
FAME RESIDENCE
   
 FANTASIA
   
 HADRIANUS
   
 ICE GREEN PALACE
 كندو  ما سه اي
 IMPERIAL
   
KEREMLIN PALACE
 كندو  ماسه اي
KERVANSARAY LARA
كندو  ما سه اي 
 LARA PLAZA
   
--->
LARA BEACH
   
LETONIA
   
 MAGIC SUN
   
MELISA GARDEN
   
 MIRACLE RESORT
كندو  ماسه اي 
MIRAG PARK
   
PAMIRA
   
PORTOBELLO
  ماسه اي 
 QUEEN ELIZABETE
   
 RIXOS LARES
كندو  ماسه اي 
 RIXOS PREMIUM
بلك  ماسه اي 
 RIXOS SUNGATE
  ماسه اي 
 ROYAL PALM
كمر  ماسه اي 
SATURN PALACE
كندو  ماسه اي 
SEA LIFE
   -
SEE GULL
   
SHERATON
 آنتاليا  
SHERWOOD
 كندو  ماسه اي
TITANIC
 كندو  ماسه اي
TOPKAPI
 كندو ماسه اي 
VIKING STAR